Pályázati felhívás

2009-12-11 16:58:24


Körmend város Jegyzõje
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

környezetvédelmi és településüzemeltetési ügyintézõ

munkakör betöltéséreA munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Környezetvédelmi ügyek; temetõk fenntartásával kapcsolatos feladatok; szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos ügyek; közterületek tisztántartásához kötõdõ feladatok; közterület-foglalási engedélyek; szõlõ és gyümölcsös telepítésével, fakivágással, erdõüzemeltetéssel kapcsolatos ügyek; bányatelek kialakításánál szakhatóságként közremûködik; közvilágítással kapcsolatos ügyek; állattartással kapcsolatos ügyek.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvõképesség,
- Büntetlen elõélet,
- Fõiskolán szerzett szakirányú üzemmérnöki végzettség, ill. a 9/1995.(II.3.) sz. Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 11. és 19. pontjában meghatározott végzettségek.
- Közigazgatási versenyvizsga letételének igazolása, ill. 2009. VI. 18-át megelõzõ legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat igazolása.
- Felhasználói szintû MS Office alkalmazása, számítógép magabiztos kezelése.
- 6 hónap próbaidõ vállalása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
Egyetemi szakirányú végzettség, ECDL vizsga.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
a munkakör legkorábban 2010. február 1-ével tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2009. december 28.

A pályázat elbírálásának határideje:
2010. január 11.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.