Ülésezik az önkormányzat

2009-12-14 10:46:24


KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL
M E G H Í V Ó


Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2009. december 17-én (csütörtökön) 13.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl és a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. Körmend Város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

3. A gyermekintézmények étkezési térítési díjának megállapításáról szóló 33/2006.(XI.31.) sz. rendelet módosítása, valamint a 2010. évi étkezési nyersanyagnormák megállapítása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

4. A víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 4/1994.(II.10.) rendelet módosítása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

5. Intézményvezetõi beszámoló a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár éves mûködésérõl.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

6. Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2009. évi tevékenységérõl; a Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Elõterjesztõ: Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

7. Beszámoló a Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról
Elõterjesztõ: Szabó Ferenc a Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Bizottság elnöke

8. Beszámoló a 2009. évi adóztatási tevékenységrõl
Elõterjesztõ: Gombásné Nardai Ibolya jegyzõi feladatokkal megbízott aljegyzõ

9. A képviselõ-testület 2010. I. félévi munkatervének jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester


Folyó ügyek:

10. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító okiratának és társulási megállapodásának módosítása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

11. Pótfedezet biztosítása a 2009. évi szennyvízberuházáshoz
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

12. "Körmend belvárosának komplex funkcióbõvítõ megújítása"
NYDOP-3.1.1./A-2008-0012. pályázat 2. fordulóhoz önerõ biztosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

13. Körmend város Önkormányzata és a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. között létrejött üzemeltetési szerzõdés módosítása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

14. Értékesítésre kijelölt önkormányzati tulajdonú ingatlanokról döntéshozatal
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

15. Döntés ingatlanvásárlás ügyében
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

16. Döntés ingatlanrész eladása ügyében (Körmend, Rákóczi u. 23.)
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

17. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

18. Köztisztviselõk részére a teljesítménycélok meghatározása 2010. vonatkozásában.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

19. Jegyzõi teljesítménykövetelmények értékelése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Jelentés az elõzõ képviselõ-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl
Elõterjesztõ: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetõje

Interpellációk


Zárt ülés keretében:

1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. A Dr. Batthyány Strattmann László Kórház Kft. mûködtetésével kapcsolatos döntéshozatal
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester


Körmend, 2009. december 11.Bebes István
polgármester